دوره‌های پیشنهادی

آموزش رایگان

جدیدترین آموزش‌ها

وقتی پویانمایی‌ها دنیای کودکان را ناامن می‌کنند

🔻عناصر همجنس گرایی در انیمیشن
🔸این بولتن با هدف آگاهی بخش به خانواده‌ها و دقت بیشتر در گزینش برنامه‌هایی که در اختیار کودکانشان قرار می‌دهند، تهیه شده است.

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی

این فایل شامل نود مورد از تکنیک شگردهای رسانه ای در علوم شناختی است که به صورت خلاصه همراه با
مثالهای روز ارائه شده است همانطور که شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان
هرروز بیشتر می‌شوند برای شناختن و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای موردنیاز امروز ایرانمان
است.

چرندنویسی در رسانه‌ها

چرندبافی پیچاندن دروغ‌ها در پوششی از جزئیات زائد‌ و قانع کننده‌ است.

چرند«ابهام غیر قابل شفاف‌سازی» است. هرگونه زبان، آمار و ارقام، تصاویر داده‌ای و سایر اشکال ارائه به قصد ترغیب و تأثیرگذاری روی مخاطب از طریق حواس‌پرتی، خسته کردن، گیجی و ترساندن او، همراه با بی‌توجهی آشکار به حقیقت و انسجام منطقی

پرده نگار

فن پیج‌ها یا صفحات هواداری

گستره مخاطبان اینستاگرام باعث شده که این برنامه کاربردی یکی از تأثیرگذارترین عوامل درفرهنگ جوامع امروزی تبدیل شود. جنبش یک دقیقه‌ای اینستاگرام یک جریان توزیع اطلاعات را در جهان شکل داد که مدل تولیدات مواد رسانه‌ای را به کلی تغییر داد، تحقیقات نشان می‌دهد این جریان مخاطبان را تا حدود زیادی سطحی نگر کرده به طوری که اغلب افراد از دقیق شدن در مطالب و توجه کردن به مطالب طولانی به سادگی عبور می‌کنند.

فیلم آموزشی

بلاگری و تاثیر آن بر روی سبک زندگی زنان ایرانی

بلاگر به کسی اطلاق می‌شود که با کسب شهرت و معروفیت در حرفه‌ی خود صاحب نظر باشد. به طوری که از دیدگاه خودش و بر اساس تجربه‌ها، نظریات و سلیقه‌ی شخصی خودش در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر و تولید محتوا می‌کند و نظرات او مورد قبول مردم است.

پرده نگار

صهیونیسم رسانه‌ای

رسانه‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای مؤثر دنیای امروز در کنترل چالش‌های جهانی و جهت‌دهی به آن‌ها هستند، رسانه‌ها هم می‌توانند افکار عمومی جهان را نسبت به مسأله‌ای حساس کنند و هم اینکه از سوی دیگر افکار مردم را نسبت به قوم یا مسئله‌ای تخریب کنند.

پرده نگار

مارپیچ سکوت

اگر افراد حس کنند از نظر فکری در اقلیت قرار دارند یا احساس کنند افکار عمومی در جهت فاصله گرفتن از فکر آن‌هاست، ترجیح می‌دهند سکوت اختیار کنند وهر چقدر اقلیت بیشتر سکوت کند، مارپیچ سکوت تشدید می‌شود.

فیلم آموزشی