اقتصاد مقاومتی

نمایش یک نتیجه

پرده نگار آموزشی «فضای مجازی و اقتصاد مقاومتی»

📘 پرده نگار آموزشی «فضای مجازی و اقتصاد مقاومتی» 👥 کاری از معاونت تربیت و آموزش سازمان فضای مجازی بسیج و مرکز سمنان 💥 جهت توزیع در شبکه مدرسان سواد رسانه‌ای

پرده نگار