#جزوه

نمایش دادن همه 3 نتیجه

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی

این فایل شامل نود مورد از تکنیک شگردهای رسانه ای در علوم شناختی است که به صورت خلاصه همراه با
مثالهای روز ارائه شده است همانطور که شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان
هرروز بیشتر می‌شوند برای شناختن و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای موردنیاز امروز ایرانمان
است.

وقتی پویانمایی‌ها دنیای کودکان را ناامن می‌کنند

🔻عناصر همجنس گرایی در انیمیشن
🔸این بولتن با هدف آگاهی بخش به خانواده‌ها و دقت بیشتر در گزینش برنامه‌هایی که در اختیار کودکانشان قرار می‌دهند، تهیه شده است.