یادداشت هفته

بارقه‌های سواد رسانه‌ای

بدون شک اولین رهبر آموزش رسانه­ ای اروپا، سرزمین مادری هنر فیلم – فرانسه بود. در اوایل دهه 1920 در پاریس، جنبش باشگاه سینما با هدف آموزش رسانه ای ظهور کرد. در اوایل سال 1922 اولین کنفرانس ملی ادارات منطقه­ای آموزش فیلم[1] در فرانسه برگزار شد. در یکی از این کنگره های آموزشی پیشنهاد شد […]

1 هفته پیش

دوره های نسرا بیشتر

فیلم های آموزشی بیشتر

فایل های آموزشی بیشتر