یادداشت هفته

چگونگی تقسیم سود و درآمد فناوری‌ بزرگ در کمپانی‌ها

در رسانه ها و افکار عمومی، شرکت هایی مانند آمازون، اپل، آلفابت، فیسبوک و مایکروسافت اغلب با هم تشکیل دهنده گروه «فناوری بزرگ» هستند. در واقع آن ها بزرگترین شرکت های جهانی از نظر ارزش سهام در بازار هستند و به همین دلیل آن ها در حال رقابت مستقیم با یکدیگر هستند و به شدت […]

2 هفته پیش

دوره های نسرا بیشتر

فیلم های آموزشی بیشتر

فایل های آموزشی بیشتر