نمایش یک نتیجه

مدیریت‌ مصرف‌ رسانه‌ اعتیاد‌ به‌ رسانه‌ و جلوگیری‌ از اعتیاد

غیرحضوری
فراگیری دوره مدیریت اجرایی کسب و کار MBA شما را برای مقابله با آخرین مسائل در کسب و کار بین المللی و اعمال جدیدترین تکنیک های مدیریت و رویارویی با چالش های مداوم کسب و کار آماده می کند.
5:06:45
0
رایگان!