تاریخ شروع

00:00

چهارشنبه - 2023/05/17

تاریخ پایان

00:00

پنج‌شنبه - 2023/05/18

آدرس

Birmingham, UK

💢”کتابچه صوتی سواد رسانه‌ای”

🔹شماره یک

🔹کارشناس: دکتر احمد کارخانه

عنوان:

«سواد رسانه» چیست؟
هویت‌های مجازی
حریم خصوصی و فضای مجازی
اینترنت و گرایش به فرد گرایی
ساختارمندی سواد رسانه
تلویزیون جام جهان نما و جعبه جادویی
یادگیری سواد رسانه
مدیریت زمان در فضای مجازی
کودک و رسانه
کارکردهای سواد رسانه‌ای