جدیدترین ها

ترس ازجدا شدن مبایل

«نوموفوبیا» (nomophobia) یا (No-Mobile-Phone phobia) به معنای «ترس از جدا شدن تلفن همراه» بروز استرس و اضطراب شدید به هنگام نداشتن آنتن، قطع تماس، قطع ارتباط با اینترنت، تمام شدن شارژ باتری و از همه بدتر جا گذاشتن یا گم کردن تلفن همراه است.     این حالت باعث اشتغال ذهنی دائمی فرد به تلفن همراه […]

10 ساعت پیش